Veri Kurtarma Fiyat Listesi

Veri Kurtarma Analiz Ücreti Hesaplama

  Sabit Disk (HDD) içeren cihazlar (Dahili HDD, Taşınabilir HDD vs.) -1 Adet Disk İçin ***
  Herhangi Bir İşlem Yapılmamış* Müdahale Edilmiş**
İşletim Sistemi ►

MS Windows / MS Server   Veya İşletim Sistemi Yok

Linux /Diğer MS Windows / MS Server    Veya İşletim Sistemi Yok Linux /Diğer
Arabirim         
IDE (SATA,PATA),USB  30$ +KDV  60$ + KDV  60$ + KDV  120$ + KDV
SCSI, SAS, Diğer  60$ + KDV  120$ + KDV  120$ + KDV  240$ + KDV

 

* Müşteri tarafından cihaza müdahale edilmediği belirtildiği halde incelemeler sırasında müdahale edildiği tespit edilirse analiz işlemi sonlandırılarak müdahale edilmiş cihaz için hesaplanan bedel karşılığında yeni analiz yapılır. 

** Formatlanmış, silinmiş ve / veya üzerine yükleme yapılmış, Başka bir yerde işlem görmüş, Sökülmüş / parçası değiştirilmiş,  Diğer çeşitli işlemlerden geçmiş,  Silinmiş, yapısı bozulmuş veritabanı dosyası Müdahale edilmiş olarak değerlendirilir.

*** Yukarıdaki fiyatlar 1 adet disk için geçerli olup  analiz fiyatını bulabilmek için disk sayısı ilgili bölümdeki birim fiyatla çarpılmalıdır. İlgili hizmet için yürürlükteki geçerli KDV oranı eklenir.

 

Arıza Türüne Göre Olası Veri Kurtarma Ücretleri

Aşağıdaki tabloda daha önce yapmış olduğumuz çalışmaların sonuçlarından derlediğimiz istatistiksel fiyatlar listelenmiştir. İşlemin ücretlendirmesi tamamen analiz işlemi ile belirlenmekle birlikte tablodan yararlanarak “Kurtarma” adımı için karşılaşabileceğiniz fiyatlar hakkında yaklaşık olarak fikir sahibi olabilirsiniz.

Yazılımsal Sorunlar (I) (II) (III)

İşlem/Açıklama En Düşük  Ort. Fiyat   En Yüksek
Kaybolan dosyaların kurtarılması 150$  250$ 1000$
Bozulan / açılamayan dosyaların kurtarılması / düzeltilmesi 150$ 320$ 2000$
Virüs vb. nedenlerle kaybolan dosyaların kurtarılması 150$ 290$ 1000$
Dosya sistemi bozulmalarında veri kurtarma 150$ 300$ 1000$
Yanlışlıkla formatlanmış diskten veri kurtarma 150$  250$  2000$
Yanlışlıkla formatlanmış ve üzerine yeniden yükleme yapılmış disklerden veri kurtarma 150$ 550$ 3000$
Sorunlu veritabanı (database) dosyalarından veri kurtarma 150$ 1200$ 10000$
Bozulmuş RAID yapısı üzerinden veri kurtarma 150$ 1500$ 10000$

 

Donanımsal Sorunlar (II) (III)

İşlem/Açıklama En Düşük  Ort. Fiyat   En Yüksek
Çalışmayan diskten veri kurtarma 150$   340$ ?$
Çalışan, sistem tarafından görülemeyen diskten veri kurtarma 150$ 550$ ?$
Sistem tarafından görülen, okunamayan diskten veri kurtarma 150$ 625$ ?$
Bozulmuş RAID yapısı üzerinden veri kurtarma 150$ 1500$ ?$
Flash disk/SD Kart vb. flash bellekli cihazlardan veri kurtarma 150$ 200$ ?$
Diğer kayıt ortamlarından veri kurtarma (Tape, zip, floppy vb.) 150$ 650$ ?$

 

I.Cihazda donanımsal bir arıza tespit edilmesi durumunda ‘Donanımsal Arızalar’ bölümünde bulunan fiyatlar uygulanır.
II.Donanımsal arıza ve yazılımsal sorunların birlikte ortaya çıktığı durumlarda kurtarma maliyeti artabilir.
III.Kurtarma denemeleri yapılması, cihaz parçalarının sökülmesi, cihaza kayıt yapılması vb. müdahaleler kurtarma maliyetini artırabilir.
IV.Listede belirtilen fiyatlar tamamen fikir edinme amaçlı olarak konulmuş ve daha önceki çalışmalarda uygulanmış fiyatlardan derlenmiş, bağlayıcılığı olmayan fiyatlardır. Veri kurtarma işleminde fiyatlandırma tamamen harcanacak süre ve emek esas alınarak belirlenmektedir.

Ücretler ile İlgili Notlar / Açıklamalar

  • Piramid Bilgisayar Sistemleri ve Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu belgede Piramid olarak kullanılacaktır.
  • Bütün fiyatlar USD cinsinden verilmiş olup, fatura tarihindeki TCMB Efektif Satış Kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir, ve günün geçerli KDV oranı eklenir.
  • Veri Kurtarma Talep Formu’nda Müşteri tarafından verilen arıza ile ilgili bilgilerin eksik ve/veya hatalı olması durumunda Müşteri tarafından bildirilen arızanın değil; Piramid tarafından tespit edilen arızanın, Analiz ve Veri Kurtarma ücretleri esas alınarak fiyat belirlenir.
  • Fiyatlar Piramid Teknik Servisi’nde teslim alınan ürünler içindir. Müşteri adresinden teslim alma ve sökme gibi diğer hizmetler için ayrıca ücret alınır.
  • Veri Kurtarma İşlemi, ileri düzeyde teknik bilgi ve deneyim gerektiren, zaman alan ve işin başında harcanacak emeğin kesin olarak belirlenemediği özel bir alan olduğundan verilen Veri Kurtarma Fiyatları’nın değişkenliği ve seviyesi bilgisayar hizmetleri ile diğer alanlardan yüksektir.
  • Veri Kurtarma İşlemi’nde, varsa analiz ücreti peşin alınır. Analiz İşlemi sonucunda verilerin kurtarılacağına karar verilir ve Müşteri bunu onaylarsa, ücretin yarısı peşin olarak tahsil edilir. Veri Kurtarma İşlemi’nde herhangi bir şekilde öngörülmeyen bir başarısızlık olursa peşin tahsil edilen ücret iade edilir.
  • İstatistiksel ortalama maliyetler şu ana kadar yapılan işlerin maliyetlerinden hesaplanmıştır.
  • Ek Hizmetler bölümünde yer alan hizmetlerin; Veri Kurtarma İşlemi sonucu elde edilen veriler, Veri Kurtarma İşlemi uygulanan cihazlar ve Veri Kurtarma İşlemi’nden sonra arızalı cihazın yerine konulacak cihazlar için talep edilmesi durumunda Veri Kurtarma Müşterileri için İndirimli Fiyat bölümünde yer alan indirimli fiyatlar uygulanır.
  • Ek Hizmetler bölümünde yer alan hizmetlerin; farklı bir cihaz için talep edilmesi ve/veya Veri Kurtarma İşi tamamlanıp verilerin Müşteri’ye tesliminden sonra talep edilmesi durumunda ise Normal Fiyat bölümünde yer alan standart hizmet fiyatları uygulanır.
  • Piramid önceden haber vermeksizin yukarıdaki fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Bu konuda geçerli olan fiyatlar cihazın kurtarılmak üzere teslim edildiği tarihte geçerli olan fiyatlardır.